# دیوانه

دیوانه و زنجیر

ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺯﻧﺠﯿﺮ، ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺷﺒﯽ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪﺍﯼ ﻋﺎﻗﻼﻥ ﭘﯿﺪﺍﺳﺖ، ﮐﺰ ﺩﯾﻮﺍﻧﮕﺎﻥ ﺗﺮﺳﯿﺪﻩﺍﻧﺪ ﻣﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﺍﺭﺯﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻨﺪﻡ ﺑﭙﺎﯼ ﮐﺎﺵ ﻣﯿﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﺲ، ﮐﺎﯾﺸﺎﻥ ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 70 بازدید